Gyűjteménytörténet

Szőnyi István a 20. századi magyar festészet kiemelkedő alakja. 1924-től haláláig élt és alkotott Zebegényben. Művészete itt teljesedett ki, festészetét a varázslatos szépségű táj, a faluban élő emberek és családjának tagjai ihlették. Egykori lakóháza és műterme 1967-től múzeum. A múzeumalapítók célja az volt, hogy minél hűségesebben őrizzék meg és mutassák be azt a környezetet ahol a művek születtek.

A zebegényi ház örököse, Szőnyi Zsuzsa, 1949 óta Olaszországban élt férjével, Triznya Mátyással. 1967-ben már olasz állampolgárként tudott hazajönni édesanyja temetésére, a Triznya-kocsma című könyvében írta le a múzeumalapítás történetét: „Anyám ügyvédje és a barátok azt tanácsolták, hogy fogadjuk el a Népművelési Minisztérium ajánlatát, mely szerint a zebegényi házból Szőnyi Emlékmúzeumot csinálnak a bentlévő bútorokkal, képekkel együtt… Apám emlékét a múzeum máig őrzi és számomra ez a fontos.” Szőnyi Zsuzsa: Triznya kocsma, Kortárs kiadó, Bp. 1999

A múzeumalapítás előkészületeinek megszervezésére a család régi barátját, Pátzay Pál szobrászművészt kérték fel. A múzeum a Pest Megyei Múzeumi hálózat tagintézménye lett, de a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai végezték el a művek leltározását, a sérült darabok konzerválását. Az első állandó kiállítást Kisdéginé Kirimi Irén művészettörténész rendezte meg. Az ünnepélyes megnyitóra 1967. augusztus 18-án került sor.  2017 óta az emlékmúzeum fenntartója Zebegény Község Önkormányzata.

Az állandó kiállításában, a Szőnyi család egykori bútorai és berendezési tárgyai között a Mester minden egyes alkotói korszakából látható egy-egy jelentősebb festmény, melyek teljes keresztmetszetet nyújtanak Szőnyi István életművéből. Többek között a „Kerti pad” „Az öreg révész” „Az esti vonat” és „A falu ősszel” című alkotás is látható.

A gyűjtemény gazdag grafikai anyagából rendszeresen nyílnak tematikus időszaki kiállítások. 2013-ban nyílt meg a Triznya Mátyás-Szőnyi Zsuzsa emlékszoba, ahol a házaspár gazdag életútját idézik fel a festmények, fotók, személyes tárgyak és dokumentumok. A gyűjtemény további részét képezi a Bartóky család hagyatékából származó néhány érdekes mű, többek között Munkácsy Mihály egy fiatalkori rajza Bartóky József édesanyjáról, Szulimán Jolánról, valamint Lotz Károly, Székely Bertalan és Mednyánszky László egy-egy műve is. Szőnyinek a művészbarátok – Berény Róbert, Aba Novák Vilmos, Bernáth Aurél, Elekfy Jenő, Vass Elemér és még sokan mások – ajándékoztak jó néhány alkotást. A gyűjteményben Szőnyi tanítványok műveiből álló kollekció is megtalálható, amelynek darabjai a tanítványokat bemutató kiállítások alkalmából kerültek a múzeumba.