Szőnyi István
Baráti Kör Egyesület

Az egyesület célja (alapszabály)

A Szőnyi István Baráti Kör olyan, – egyesületként működő – társadalmi szervezet, amelynek célja, hogy Szőnyi István művészetének hazai és külföldi propagálásával a művészetek, ezen belül főleg a képzőművészet barátainak és értőinek táborát növelje, így segítve elő a Baráti Kör alapvető célkitűzését, az általános művészeti kultúra terjesztésének megvalósítását. Szervezetébe szívesen fogadja a képzőművészet és általában a művészetek pártolóit, Szőnyi István hagyatékának gondozóit, valamint mindazokat, akik a Baráti Kör tagjaként vállalják az egyesület alapszabályában megjelölt célok elősegítését.

Tevékenységi köre

Képzőművészeti szabadiskolák működtetése (Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola, Ifjúsági Művésztelep, művészeti táborok). Osztálykirándulások, kulturális programok, erdei iskolák szervezése iskolai csoportok részére. A Szőnyi István Emlékmúzeum kulturális tevékenységének támogatása.

Gazdálkodás

Az egyesület programjait a befizetett tandíjakból, a tagok tagdíjából és pályázatokon elnyert támogatásokból valósítja meg. Bevételeit a képzőművészeti programok szervezésére és lebonyolítására, a tábor fenntartására, üzemeltetésére és felújítására fordítja.

Az Egyesület tagjai

1./ Az Egyesületnek tagja lehet minden 16 éven felüli magyar és nem magyar állampolgár, továbbá jogi személyek /intézmények, szervezetek, stb./ is, akik az Egyesület alapszabályában előírt kötelezettségek teljesítését vállalják és akiket tagfelvételi kérelmük alapján az elnökség tagként felvett.

2./ A Egyesület tagja lehet az a jogi személy, amely az Egyesületet évente 50.000,- Ft-ot meghaladó támogatásban részesíti.

Az Egyesületbe jelentkezők felvétele

Az Egyesületbe tagként jelentkezők felvételéről az elnökség – a kérelem benyújtását követően hat hónapon belül, két tag ajánlásával – dönteni köteles.

WordPress Tables
Adója 1%-val támogathatja egyesületünket!
Adószám: 19833695-1-13