Szőnyi István
Alapítvány

Az alapítvány jellege

Közhasznú alapítvány a kulturális tevékenység, a tudományos tevékenység, kutatás és kulturális örökség megóvása terén. Éves beszámolója a www.birosag.hu honlapon tekinthető meg.

Az alapítvány célja

Szőnyi István Emlékmúzeum kulturális célkitűzéseinek támogatása (kiállítások, rendezvények, kiadványok) pályázati kiírás, Szőnyi emlékhelyek gondozása, a művész életművének népszerűsítésére.

Az alapítvány nyílt, a társulás feltétele az alapítvány vagyonához történő hozzájárulás, és a kuratórium tagjainak egyhangú felvételi határozata.

A kuratórium az alapítvány vagyonáról dönt, azt egyhangú határozat alapján felhasználhatja és gyarapíthatja. A kuratórium jogosult gazdasági tevékenységet folytatni az alapítvány vagyonával, illetve vállalkozni azzal a feltétellel, hogy minden jövedelem az alapítvány céljának elérését szolgálja. Az alapítók által rendelkezésre bocsátott teljes vagyont is jogosult a kuratórium felhasználni. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végez, és a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem alaptevékenységére fordítja.

Az alapítvány időtartama

Jelen alapítványt alapítók határozatlan időre hozzák létre. Már most úgy határoznak, hogy a megszűnéskor meglevő vagyon a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumot illeti meg, és azt szakmai fejlesztésre kell fordítani.

Kérjük, hogy adója 1%-nak felajánlásával
támogassa a Szőnyi István Alapítványt!